ثبت شکایت قراردادهای رسمی مورد تایید مجمع رنتکاران جزیره کیش

  • ثبت شکایت در اتحادیه مجمع رنتکاران جزیره کیش شامل 2 مرحله است.
  • تا اتمام کلیه مراحل و دریافت کد رهگیری ثبت نام شکیبا باشید.
  • تنها قراردادهای رسمی مورد تایید مجمع رنتکاران جزیره کیش که با شرکت های مجاز طرف قرارداد منعقد شده است ، مورد تایید بوده و سایر قراردادهای متفرقه مورد تایید این نهاد و قابل پیگیری نمی باشد.

مرحله اول

  • در مرحله سوم مشخصات درخواست شده را وارد نموده و کلید تایید را فشار دهید.
  • وارد نمودن اطلاعات کلیه فیلدهای اختباری الزامی نیست. اما واردن نمودن آن ها در تکمیل اطلاعات به ما کمک می کند.
  • در زمان تکمیل اطلاعات دقت فرمایید. مسئولیت صحت و سقم اطلاعات وارد شده بر عهده متقاضی بوده و پس از تکمیل و ارسال فرم امکان ویرایش اطلاعات وارد شده وجود ندارد.
مشخصات مستاجر
مشخصات قرارداد
تصویر قرارداد