درباره اتحادیه رنتکاران جزیره کیش

اتحادیه مجمع رنت کاران (اجاره خودرو) کیش در سال 1384 با شماره ثبت 89 و شناسه ملی 14000223110 تاسیس شده است.

اتحادیه رنتکاران جزیره کیش

وظایف مجمع رنت کاران کیش


جهت استعلام مجمع رنتکاران جزیره کیش به لینک رسمینو مراجعه فرمایید.